Enfortir les capacitats de les famílies

Noemí Gelabert. Foto: A.Costa

Quina és la millor manera d’ajudar les famílies a crear un bon entorn familiar? Per ara, sabem que la resposta es condensa en una sèrie de qüestions clau: control de les emocions, millora de la comunicació, motivació, negociació, resiliència i d’altres igual d’importants. Si d’alguna cosa serveix el coneixement científic és per elaborar estratègies d’intervenció que ofereixin —en aquest cas, a les famílies que vulguin millorar i a les famílies amb dificultats— les eines necessàries per poder millorar el seu benestar i fer front per si soles als conflictes del dia a dia. Entenem que han de ser una part activa en la creació d’aquest «ecosistema familiar», i per això, la Universitat de les Illes Balears ,a través del grup de recerca GIFES (Grup de Recerca i Formació Educativa i Social), s’encarrega d’intentar millorar la competència parental, les habilitats socials, el comportament dels fills i les relacions familiars. Una de les cares visibles de l’equip és la jove qualificada que us presentam avui: Noemí Gelabert.

Aquest programa constitueix una estratègia de prevenció universal i selectiva de factors de risc emergents en les etapes de la infància i l’adolescència en l’àmbit familiar. Originàriament, conegut als EUA com a Strengthening Families Program (SFP), va ser dissenyat per reduir la influència dels factors de risc familiar entre els descendents de persones amb problemes de dependència de les drogues. Mitjançant el reforç dels factors de protecció, pretén augmentar la resiliència sistèmica davant el consum, així com altres problemes associats. El Programa de Competència Familiar, adaptat per a la població espanyola pel GIFES, s’ha centrat a millorar la dinàmica familiar en un sentit positiu. Però també es dedica als programes de prevenció de dificultats familiars, conductes problemàtiques i conductes addictives, especialment les vinculades al consum de substàncies. Han fet experiències a centres educatius de primària i secundària, a entitats del tercer sector (Jovent, IRES, Natzaret, Espiral, Agintzari, Inserta Andalucía, IGAXES, Projecte Home a Espanya, entre moltes més), així com als serveis socials d’atenció primària i als serveis de protecció a la infància i l’adolescència. L’any 2019 han completat els programes familiars de GIFES més de 300 famílies de tot l’Estat i els han arrencat una cinquantena de famílies a Portugal.

Entenem que el PCF és un projecte que tracta d’ajudar les famílies a adquirir coneixements i capacitats necessàries per criar els fills, per exemple, en la regulació de les emocions o la millora de la comunicació. Na Noemí ens conta que el perfil de les famílies inclou participants en situacions molt normalitzades, però també d’altres que tenen situacions de més dificultat social, ja sigui perquè algun dels membres és consumidor de substàncies additives, bé perquè les característiques socials de les famílies poden facilitar la implicació dels fills en comportaments de risc de consum de substàncies o d’altres que els poden generar malestar a ells mateixos i a l’entorn immediat. Aquest programa, per tant, aporta una millora de la qualitat de les relacions i també per aprofitar les oportunitats més saludables, així com més bona capacitat de prevenció del consum de drogues i altres problemes de conducta en l’àmbit familiar.

A més, na Noemí col·labora amb LIFAC, el Laboratori d’Investigació sobre la Família i Modalitats de Convivència, creat el 2017 a iniciativa del GIFES amb la finalitat de connectar la formació de l’alumnat, la intervenció professional i la recerca.

Entre els objectius del LIFAC destaca l’estudi de les estructures i dinàmiques familiars; el desenvolupament i anàlisi de recerques sobre prevenció familiar; l’anàlisi dels processos d’intervenció, i l’oferta a l’alumnat de màster i doctorat d’experiències en modalitat de taller de recerca aplicada. També s’encarreguen de crear materials didàctics per al programa de competència familiar (PCF), d’organitzar aules taller amb experts de l’Estat i internacionals, i seminaris de formació en línia.

Ara bé, quin és el paper de na Noemí en tot això? En primer lloc, s’encarrega del disseny i de l’actualització de la pàgina web del LIFAC, en la qual es poden consultar els projectes que du a terme, els articles publicats o les activitats programades. En segon lloc, com a part de l’equip d’investigació, participa en les aplicacions del PCF. També fa tasques de tractament de dades que extreu dels qüestionaris relacionats amb el PCF i que analitza amb el programa estadístic informàtic SPSS. També s’encarrega de maquetar i editar, amb el programa de maquetació Indesign, els manuals i guies que proporcionen als formadors i participants del programa PCF, i de donar suport tècnic als docent i investigadors (preparar fitxes tècniques, certificats de formació, organització d’aules taller…). Tota una experiència per a na Noemí, gràcies al Programa SOIB-Joves Qualificats, que, en l’àmbit familiar, ajuda a acomplir un dels objectius del programa: millorar la societat a través del coneixement.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *